Zonder theïsme geen a-theïsme

En sommige ingezonden brieven worden niet geplaatst, zoals deze. Lang leve de blog?

Zonder theïsme geen a-theïsme
Er klopt iets niet in het verhaal van Anne Provoost (Een verlangen naar goddeloze vastbeslotenheid, Forum 21 maart 2008,).

Of liever gezegd, het klopt niet dat zij zo’n betoog moet opschrijven. Voor mij is het niet bestaan van een god logisch, een gegeven, een basisaanname. Het zou eigenlijk die vreemde aanname van iets ‘buitenmaterieels’, die vreemde, onnodige ‘leap of faith’ moeten zijn die mensen ongemakkelijk moet maken, en in de verdediging moet doen schieten. En inderdaad hebben ‘zij’ al ruime ervaring in het overtuigen van mensen van hun gelijk, met of zonder geweld. Waarom kunnen gelovigen niet leven op eigen (mens)kracht, maar hebben zij iets buiten zichzelf nodig om het leven aan te kunnen?
Het gaat eigenlijk meteen al fout met hoe ‘wij’ onszelf nemen: atheïsten. Niet een op zichzelf staande stroming, maar een stroming die zich ergens tegen afzet. En die daarmee eigenlijk afhankelijk is van dat iets voor zijn bestaan. Zonder theïsme geen a-theïsme.
Laten we in onze ongelovige discours daar in godsnaam ook iets op verzinnen.

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *