Marketing for Scientists – How to Shine in Tough Times

Marc J. Kuchner
– Get the job you want
– Win the funds you need
– Share your passion for discovery

De baan vinden die je wilt, de onderzoeksgelden binnenhalen die je nodig hebt, je passie voor wetenschap delen, wie wil dat nou niet? Ik gok trouwens dat twee uit drie genoeg is voor de meesten? Kuchner belooft in ieder geval nogal wat op de voorkant van zijn boek. Aanrader?

Achterliggende marketingtheorie
Uitgangspunt in dit boek is deze fundamental theorem of marketing: ‘Marketing is the craft of seeing things from other people’s perspective, understanding their wants and needs, and finding ways to meet them.’ Ofwel, bedenk voor de ander alvast: ‘WIIFM: What’s in it for me?’. Met deze bril op gaat Kuchner vervolgens een stap verder het marketingpad op.

Proposals make the (scientific) world go round
Bij de traditionele marketing draait het om de Vier  P’s: Prijs, Product, Plaats en Promotie (inmiddels zijn er al vele ‘P’s’ bijgekomen trouwens). Maar wat is eigenlijk het product waar ‘wetenschap’ op draait? Papers, modellen, methodes, theorieën, proceedings, presentaties?
Volgens Kuchner is er één product ‘that makes the scientific world go round: proposals’. Alle andere wetenschappelijke activiteiten staan volgens hem uiteindelijk in dienst van het succesvol binnenhalen van onderzoeksvoorstellen. Wetenschappers in verschillende stadia van hun carrière spelen daarin allemaal een eigen, andere rol, van grad student tot senior scientist.

Zo beschouwd wordt deze opvallende quote – voor mij dan – een stuk minder opvallend: ‘Creating a new research question almost always generates more appreciation from your scientific peers than answering a question’. Een nieuwe onderzoeksvraag is opmaat voor een nieuw voorstel. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.*

Dat eenmaal bedacht, gaat het verhaal twee kanten op: ‘hoe schrijf je een goed onderzoeksvoorstel?’ en ‘hoe kan ik als wetenschapper zelf bijdragen aan een onderzoeksvoorstel?’. Beide vragen worden beantwoord vanuit het marketingprincipe hierboven beschreven: hoe kan ik tegemoet komen aan de wensen en behoeften van ‘de ander’, respectievelijk de beoordelaar(s) en de schrijver(s) van het voorstel.

Personal branding
Voor de individuele wetenschapper betekent dat nadenken over hoe je jezelf in de wetenschappelijke markt zet: wat is jouw ‘brand’, jouw ‘Signature Research Idea’, waarbij het volgens Kuchner vooral belangrijk is om jouw ideeën te verkopen, en niet (direct) jezelf. Hoe je dat doet, via props, lezingen (interessant hoofdstuk waarin de theorie van storytelling expliciet wordt toegepast), netwerken, nieuwsbrieven, elevator pitches, social media, internet (‘The list of links that pop up when someone Googles your name – that’s the real front door to your scientific business on the Net’), etc. beslaat een flink deel van het boek.
Kuchner, zelf astrofysicus, maakt daarbij regelmatig uitstapjes naar zijn andere wereld als schrijver van country-liedjes. De marketinglessen die hij heeft geleerd in dat vak komen regelmatig terug als praktijkvoorbeelden in dit boek.

Wetenschap zelf vermarkten
Kuchner maakt zich in de laatste hoofdstukken ook zorgen over de hoe wetenschap als vakgebied zelf in de (Amerikaanse) markt staat. Met 49% van de Amerikanen die niet weten hoe lang een rondje aarde om de zon duurt, en 46% die evolutie ontkennen en de aarde op minder dan 10.000 jaar oud schatten, heeft hij misschien wel een punt. Zijn hoop ligt in Citizen Science-projecten als Galaxy Zoo, waarbij het algemene publiek al crowdsourcend actief wordt betrokken bij de wetenschap.
En in de lijn van een van mijn eigen stokpaardjes: ook hij noemt daarnaast Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) education reform noodzakelijk.

Aanrader ja/nee?
Dit wordt een ene kant/andere kant antwoord.
Aan de ene kant: Kuchner heeft best wel veel woorden nodig om zijn punten te maken. Er zullen wetenschappers zijn die weinig tijd/geduld hebben om ’s even lekker voor dit boek te gaan zitten. In die tijd kunnen ze ook bezig zijn met het lezen van vakliteratuur of het schrijven van onderzoeksvoorstellen en zo meer. Zo beschouwd houdt Kuchner niet veel rekening met de wensen en behoeften van zijn doelgroep. Het had allemaal kernachtiger en korter gekund.

Aan de andere kant: er staan behoorlijk veel nuttige tips en truuks verspreid door dit boek, en het is juist met alle voorbeelden en uitwerkingen erbij ook gewoon interessant en leesbaar. Het lijkt mij sowieso de moeite waard om ’s met een heel andere bril naar je werk als wetenschapper te kijken, welke rol je in dat proces speelt, en hoe je dat beter/anders zou kunnen doen.

Dus ja, een aanrader. Misschien met name voor wetenschappers aan het begin van hun carrière (promovendi, maar ook masterstudenten in de laatste fase van hun studie met ambities in ‘de wetenschap’), die wel wat loopbaanadvies en toekomstvisie kunnen gebruiken.

http://marketingforscientists.com

http://www.facebook.com/groups/marketingforscientists

* Mooi verwoord in het boek The Long Earth van Terry Pratchett en Stephen Baxter: Science is nothing but a series of questions that lead to more questions, which is just as well, or it wouldn’t be much of a career path, would it?

Be Sociable, Share!
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • StumbleUpon
  • Delicious
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *